Resmi adı Türkiye Cumhuriyeti olan Türkiye, Anadolu Yarımadasından, Rumeli’ye kadar uzanan bir Avrasya ülkesidir. Güneydoğusunda Suriye ve Irak, doğusunda İran, Ermenistan ve Azerbaycan (Nahçıvan özerk bölgesi), kuzeydoğusunda Gürcistan, batısında Yunanistan ve kuzeybatısında Bulgaristan olmak üzere 8 ayrı ülkeyle komşudur. Güneyde Akdeniz ve Kıbrıs, batıda Ege Denizi ve Adalar, kuzeyinde Karadeniz vardır. Anadolu’yu Rumeli’den ayıran Marmara Denizi ve Asya ile Avrupa arasındaki sınırları belirlediği genel kabul gören Boğaziçi ve Çanakkale Boğazları ülke için jeopolitik önem taşımaktadır. Türkiye, iki kıta arasındaki stratejik konumundan dolayı, bünyesinde Doğu ve Batı geleneklerinin eşsiz bir uyumunu barındırmaktadır. Avrasya’daki güçlü bölgesel varlığının yanı sıra; Orta Doğu, Rusya, Orta Asya ve Avrupa'da da kuvvetli bir tarihi, kültürel ve ekonomik etkiye sahip olan Türkiye gün geçtikçe stratejik önemi artan bir ülke haline gelmektedir.

Dünyaca ünlü bilim adamları ve ekonomistler tarafından sanayileşmekte olan, CIA tarafından da gelişmiş olarak tanımlanan Türkiye, Birinci Dünya Şavaşından sonra , Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünü takip eden süreçte, politik sistemi Mustafa kemal Atatürk’ün liderliğinde 1923 yılında belirlenen demokratik, laik, üniter anayasal bir cumhuriyettir. O süreçten bu yana Türkiye bir taraftan Doğu dünyasıyla ilişkilerini kuvvetlendirmekte, diğer taraftan da süratle Batıya entegre olmaya devam etmektedir.