Erasmus Öğrenci Beyannamesi Genel Bilgi

 Erasmus Öğrenci Beyannamesi

 • Erasmus Öğrenci Tüzüğü, Erasmus seçilebilirlik ölçütlerine uygun olan ve ev sahibi üniversite* tarafından, Avrupa’daki anlaşmalı başka bir üniversitede belli bir akademik dönem geçirmek üzere seçilmiş öğrenciler için geçerlidir.
 • Her iki üniversitenin de, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiş bir Erasmus Üniversite Kürsü’sü olmalıdır.(http: //europa.eu.int/comm/education/erasmus.html). 
Erasmus öğrencisi olarak, aşağıdaki maddeleri yerine getirmekle yükümlüsünüz;
 • Üniversitenizden ayrılmadan önce, kendi üniversiteniz ve misafir olacağınız üniversite arasında bir öğrenim anlaşması imzalanması gerekir. Bu anlaşma, karşı kurumda yapacağınız planlanmış çalışmaların ayrıntılarını belirlemekle birlikte, öğreniminiz sonunda alacağınız kredi sayısını da kesinleştirir.
 • Öğreniminiz sonunda misafir olduğunuz üniversite tarafından imzalanmış bir not çizelgesi almanız gerekir. Bu çizelge, aldığınız not ve kredi sonuçlarını belgeler niteliktedir.
 • Erasmus öğrenim süresi boyunca almış olduğunuz kredilerin, kendi üniversiteniz tarafından doğrudan tanındığına dair, daha önce yapılmış olan öğrenim anlaşmasıyla da uyumlu, bir belge almanız gerekir.
 • Erasmus öğreniminiz boyunca, kendi üniversitenize kayıt ve sınav, laboratuar ve kütüphane kullanımı gibi işlemler için ödeme yapma zorunluluğunuz yoktur.
 • Ancak öğrenim harcınız, siz misafir üniversitede öğrenim gördüğünüz süre boyunca da kendi üniversitenize yatırılmalıdır.
 • Kendi üniversiteniz veya Ulusal Ajansınızla imzaladığınız Erasmus sözleşmesinin kural ve yaptırımlarına uymak zorundasınızdır.
 • Öğrenim anlaşmasında bir değişiklik meydana geldiği takdirde, değişikliğin hem misafir hem de kendi üniversiteniz tarafından kabul edildiğini bir an önce belgeleyiniz.
 • Misafir üniversiteniz tarafından onaylanan öğrenim süresi, sınav ve diğer değerlendirmeler de dahil, dolmadan, geri dönemezsiniz. Erasmus öğreniminiz boyunca misafir olacağınız üniversitenin kural ve uygulamalarına uymakla yükümlüsünüzdür.
 • Üniversitenize geri döndüğünüzde, Erasmus öğrenim sürecinizi anlatan bir rapor yazmanız gerekmektedir.