Coğrafya ve İklim

 Türkiye, bir kıtalar arası geçiş ülkesidir. Ülkenin %97 sini kapsayan Asya kıtasındaki Anadolu ve  Avrupa kıtasındaki Trakya yöreleri, Boğaziçi ve Çanakkale boğazları tarafından birbirinden ayrılır. Avrupa kıtasında yer alan Trakya yöresi ülkenin % 3 lük bir kısmını kaplar. Türkiye 1600 km uzunluğunda ve 800 km genişliğinde bir dikdörtgeni andırmaktadır. Türkiye, gölleriyle birlikte toplam 783.562 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Türkiye yaklaşık olarak Fransa ve Birleşik Krallığın birleşimi büyüklüğündedir ve dünyanın 37. en büyük ülkesidir. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir; batıda Ege denizi, kuzeyde Karadeniz ve güneyde de Akdeniz yer alır.  Ayrıca ülkenin kuzeybatısında da Marmara Denizi bulunmaktadır. 

Türkiye’nin Avrupa bölümü, kuzeybatıda Doğu Trakya, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarıyla belirlenmiştir. Ülkenin Asya bölümü, başka bir deyişle, Anadolu, kuzeyde Köroğlu ve Doğu Karadeniz sıradağları ve güneyde Toros dağlarıyla sınırlandırılmıştır. Ülkenin doğusu oldukça dağlıktır ve Fırat, Dicle,  Aras gibi birçok nehre, Van gölüne ve 5165m.yükseklikteki Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı dağına sahiptir. 

Türkiye coğrafi olarak 7 bölgeye ayrılmıştır: Marmara, Ege,  Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz. Karadeniz boyunca uzanan yamuk Anadolu arazisi uzun dar bir kemeri anımsatır. Bu bölge Türkiye’nin toplam kara alanının yaklaşık altıda birini oluşturur. Genel eğilim olarak İç Anadolu platosu doğuya doğru ilerledikçe oldukça engebe kazanır. 

Türkiye manzara çeşitliliğini, yıllar boyunca bölgeyi şekillendiren ve hala sık sık baş gösteren depremler ve ara sıra meydana gelen volkanik patlamalar gibi değişik yeryüzü hareketlerine borçludur. Boğaziçi ve Çanakkale boğazları da jeolojik fay çökmeleri sonucunda oluşmuştur. Ülkenin kuzeyinde, batıdan doğuya doğru uzanan ve maddi-manevi derin izler bırakan 1999 depremine neden olan bir fay hattı vardır. 

Akdeniz’e sınırı olan Türkiye’nin kıyı bölgeleri yazın sıcak ve kuru,  kışın ılık ve nemli  iklim özelliklerine sahiptir. İç bölgelere gidildikçe yazın kuraklık artar, kışın ise sıcaklık düşer. Kıyıya paralel dağlar ılıman Akdeniz ikliminin iç kesimlere doğru yayılmasını engeller. Böylelikle iç kesimlerde karasal iklimin etkisiyle kışlar sert geçer. Batıda kış sıcaklıkları doğuya göre daha yüksektir.  Yıllık yağış ortalamaları rakıma bağlı olarak değişkenlik gösterir. En kuru bölgeler , yıllık yağış miktarının 300 mililitreden daha az olduğu Malatya ve Konya ovalarıdır. Mayıs ayı genellikle en nemli ay iken,Temmuz ve Ağustos ayları bölgenin en kuru olduğu aylardır.