Akts Kredilerinin Oluşturulması

Bir bölümdeki tüm dersler için AKTS kredisi öğrencinin iş yüküne dayalı olarak hesaplanmaktadır. Bu durum aşağıdaki maddeleri içerir:

  • Bölümdeki herbir ders için amaçlar ve öğrenme çıktılarının belirlenmesi
  • Yarıyılda kazanılması beklenen öğrenme çıktılarını elde etmek için yürütülmesi gereken aktivitelerin belirlenmesi
  • Eğitmen ve öğretim görevlisi gibi derslerde yönetici rolünü üstlenen şahıslara sorarak, her bir ders sona erdiğinde başarılı öğrencilere doldurmaları için anket sunarak ve daha güvenilir bir tahminde bulunmak adına anahatları hesaba katmayarak ortalama bir değer elde ederek bu aktiviteleri tamamlamak için gerekli olan sınıf içindeki ve sınıf dışındaki zamanın önceden kestirilmesi
  • Bölümdeki her bir ders için gerekli olan toplam sürenin bir yarıyıldaki gerçek iş yükünü belirlemek için hesaplanması ki bu süre sınav dönemini kapsayan 16 haftalık bir yarıyıl dikkate alındığında her bir yarıyıl için 750-800 saat civarındadır.
  • Hesaplanmış olan toplam sürenin her bir ders arasında AKTS kredilerinin hesaplanması için uyumlu bir şekilde dağıtılması

Bu herbir AKTS kredisi için 25 saatlik bir iş yükü anlamına gelir.Tıp ve özellikle Diş Hekimliği gibi fakültelerde öğrencinin iş yükü yoğun laboratuar ve klinik uygulamalarından ayrıca daha sonraları yaptıkları takma damak üretiminden dolayı bu değerden çok daha fazladır.