Akademik Tanınma

Avrupa yüksek eğitim alanlı tamamlamasının parçası olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi, öğrencilerin aldığı derslerin bölüm komitesi tarafından önceden onaylanması koşuluyla, karşılıklı anlaşmalara sahip olan diğer yüksek öğretim okullarında kredi kabulü sağlar. Böylece Erasmus+ programı altında yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilere ev sahibi okula başvurmadan önce kendi bölümleri tarafından onaylayan öğrenim anlaşmaları istenir. Öğrenim anlaşmaları üzerindeki imzalar değişim öğrencilerin kredilerinin tanındığı ve yurt dışında alınan dersler olarak transkript kayıtlarına birleştirildiğini garantiler.