Akademik Danışmanlık

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerine iki farklı danışmanlık hizmeti sunmaktadır: a- idari danışmanlık, b- akademik danışmanlık.

a) İdari Danışmanlık
Hem akademik birimlerde, hem de Öğrenci İşleri, Sağlık, Kültür ve Spor başkanlıklarındaki idari personel her konuda öğrenciye yardım etmekle sorumludur. Öğrenciler bu birimleri çalışma saatleri içinde ziyaret edebilir ve prosedür ve kaynak hususunda bilgi sağlayabilirler. Ayrıca, öğrenciler eğitim programları ve uygulama ile ilgili soruları olduğunda ilgili birimle iletişime geçebilirler.
b) Akademik Danışmanlık
Her yeni öğrencinin kayıt yaptırdığı bölümle akademik irtibat kurması sağlanmaktadır. Ancak, öğrencinin ilk danışacağı kişi akademik danışmanıdır. İlgili danışmanlar her konuda öğrencilere yardımcı olabilmektedirler. Her öğretim üyesinin danışmanlık yaptığı öğrenciler vardır ve danışmanlık faaliyetleri aşağıdaki gibidir:
  • Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları derslerle ilgili sorun yaşamamaları için akademik başarılarına bağlı olarak her sömestr başında öğrenci ders kayıtlarını kontrol eder. Seçilen derslerin haftada 40 saati geçmesi durumunda danışmanın, danışmanı olduğu öğrenci tarafından hazırlanan listedeki herhangi bir dersi iptal etme yetkisi vardır.
  • Öğrenci bir önceki yıl aldığı derslerde başarısız olmuşsa, yeni dönem kaydını yaptırırken öğrenciye hangi dersleri seçeceğini, hangilerini bırakacağını öğrenciye tavsiye eder.
  • Eğitim ve diğer ilgili konular, sorunlar ve çözümleriyle ilgili olarak kendileriyle görüşme sağlanır.
Öğrencinin ders seçimi, stajı ve bölüm dersleri dışında danışacağı konulara ilişkin her türlü seçim ve kararlarında Akademik Danışmanlık gereklidir. Öğrenci ayrıca istediği başka bir danışmana müracaat etmekte de özgürdür. 
Psikolojik Danışmanlık

KTÜ, ihtiyaç duymaları durumunda öğrencilerine psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Hafta içi çalışma saatleri içinde hem ana kampus hem de Fatih Eğitim Fakültesi Mediko-Sosyal servisinde bir psikiyatrist mevcuttur. Öğrenciler ihtiyaç duyduklarında, özellikle sınav zamanlarında, ücretsiz olarak ilgili servisi ziyaret edebilirler.