Tarihçe

Karadeniz Teknik Üniversitesi' nin çekirdeğini oluşturan fakültelerden biri olan Mühendislik Fakültesi' nin bünyesinde bulunan bölümlerle ilgili ilk fakülteler 9 Eylül 1963 tarihinde, İnşaat-Mimarlık Fakültesi, Makina-Elektrik Fakültesi ve Yer Bilimleri Fakültesi adlarıyla kurulmuştur.

Karadeniz Teknik Üniversitesi merkez kampüsü içerisinde bulunan yukarıdaki üç fakülte, 4.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim kanunu ve 20.07.1982 tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak birleştirilmiştir. Kuruluşunda İnşaat, Mimarlık, Makina, Elektrik, Jeoloji, Jeodezi ve Jeofizik olmak üzere 7 bölümü olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, daha sonraları açılan Maden, Bilgisayar, İç Mimarlık, Endüstri, Metalurji ve Malzeme, Şehir ve Bölge Planlama ile birlikte 13 bölümden oluşmaktaydı.

Bakanlar Kurulu'nun 04.07.2005 tarih ve 9127 Sayılı kararı ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılarak, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Günümüz itibariyle Mühendislik Fakültesi aşağıda yer alan 10 bölümden oluşmaktadır. İnşaat, Makina, Jeoloji, Harita, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Maden, Metalurji-Malzeme ve Jeofizik Mühendisliği Bölümlerinde ikili öğretim yapılmakta iken, 2017 yılı itibariyle ikinci öğretim programları tüm bölümler için kapatılmıştır.

Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde bulunan bütün bölümlerimiz MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. 

Fakültemiz bünyesinde İnşaat Mühendisliği Bölümü %100 İngilizce Lisans Eğitim Programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında, Eelektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü %100 İngilizce Lisans Eğitim Programı da 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak aktif hale gelmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün, Mühendislik Fakültesi bünyesinde Yazılım Mühendisliği Bölümü ile anabilim dalları açılması konusundaki teklifi 16.12.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Böylece Yazılım Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesinin 11. Bölümü olarak açılmıştır. Bundan sonraki süreçte akademik altyapının oluşturulması çalışmaları yürütülerek Eğitim-Öğretim faaliyetlerine en kısa sürede başlanması sağlanacaktır.

 

BÖLÜMLER Kuruluş Tarihi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

1963

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1965

Harita Mühendisliği Bölümü*

1968

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

1963

Makina Mühendisliği Bölümü

1963

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

1981

Maden Mühendisliği Bölümü

1991

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

1993

Endüstri Mühendisliği Bölümü

1995

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

2003

Yazılım Mühendisliği 2020


      * Yükseköğretim Kurulu'nun 22/04/2009 tarihli kararı ile 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca bölümün adı Harita Mühendisliği olarak değiştirilmiştir.

 

AKADEMİK PERSONEL

SAYI

Profesör

92

Doçent

37

Dr. Öğretim Üyesi

59

Öğretim Görevlisi

8

Araştırma Görevlisi

116

Toplam

311

 

İDARİ PERSONEL

SAYI

Genel İdari Hizmetler

82

Yardımcı Hizmetler (Temizlik)

26

Toplam

108


2019-2020 Yılı Öğrenci Sayıları

BÖLÜM

Hazırlık

1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf

Toplam
(Beklemeli öğr. dahil)

İnşaat Müh. 
İnşaat Müh. (%100 İngilizce)

--
72
137
44

155
42

160
43

168
--

868
201

Makina Müh.
Makina Müh. (İ.Ö.)

139
--

112
--

135
1

134
125

108
133

875
575

Elektrik-Elektronik Müh.(%30 İng.)
Elektrik-Elektronik Müh. (İ.Ö.)
Elektrik-Elektronik Müh. (%100 İngilizce)

15
--
58

185
--
37

121
--
--

108
115
--

110
117
--

638
359
95

Jeoloji Müh.

--

9 4

10

28

215

Harita Müh.
Harita Müh. (İ.Ö.)

--

100
--

118
--

110
99

107
100

508
265

Jeofizik Müh.

--

1

5

4

1

 54

Maden. Müh.

18

17

10

17

25

 135
Bilgisayar Müh.
Bilgisayar Müh. (İ.Ö.)

74
--

87
--

101
5

102
81

87
88
 

610
353
 
Metalurji ve Malzeme Müh.

--

73

77

62 61 367
Endüstri Müh.

--

72

71

68

71

 326
Mühendislik Fakültesi
Genel Toplamı

 6577  (Beklemeli öğrenciler dahil)

 

Son Güncelleme Tarihi: 16.09.2020