Eğitim Komisyonu

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

EĞİTİM KOMİSYONU

 

Komisyonun görevleri:

1.     Mühendislik Fakültesi bölümlerinde eğitim faaliyetlerini koordine etmek,

2.     Mühendislik Fakültesi Dekanlığının özgörev ve öngörüleri doğrultusunda eğitim politikalarını belirlemek ,

3.     Fakültede eğitim-öğretimin geliştirilmesi adına önerilerde bulunmak,

4.     Mühendislik Fakültesi bölümleri arasında eğitim programlarının, MÜDEK ölçütleri doğrultusunda uyumlu bir şekilde işleyişini düzenlemek ve takip etmek,

5.     Dekanlık tarafından yönlendirilen eğitim-öğretim konularının Dekanlık stratejileri doğrultusunda incelemek ve görüş bildirmek,

6.     Üniversitenin eğitim-öğretim ile ilgili yasal düzenlemeler (yönetmelik, yönerge, esas ve ilkeler vb.) konusundaki çalışmalarına görüş bildirmek,

7.     Eğitim programlarını Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik gibi yenilikçi yaklaşımlarla desteklemektir.

 

Komisyon üyeleri:

 Üyeler

 Adı Soyadı

 Dekan

 Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK (Başkan)

 Dekan Yardımcısı

 Prof. Dr. Hacı DEVECİ 

 Dekan Yardımcısı

 Doç. Dr. Temel VAROL

 Fen Fakültesi Dekanı

 Prof. Dr. Ahmet Hakan YILMAZ

 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

 Prof. Dr. Asım KADIOĞLU

 Bilgisayar Mühendisliği

 Prof. Dr. Mustafa ULUTAŞ

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ

 Endüstri Mühendisliği

 Prof. Dr. Emrullah DEMİRCİ

 Harita Mühendisliği

 Prof. Dr. Çetin CÖMERT

 İnşaat Mühendisliği

 Prof. Dr. Şakir ERDOĞDU

 Jeofizik Mühendisliği

 Prof. Dr. Nilgün Lütfiye SAYIL 

 Jeoloji Mühendisliği

 Prof. Dr. Mehmet Ziya KIRMACI

 Maden Mühendisliği

 Prof. Dr. İbrahim ALP

 Makine Mühendisliği

 Prof. Dr. Burhan ÇUHADAROĞLU

 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 Prof. Dr. Aykut ÇANAKÇI

 Yazılım Mühendisliği

 Prof. Dr. Murat EKİNCİ