Eğitim Komisyonu

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

EĞİTİM KOMİSYONU

 

Komisyonun görevleri:

1.     Mühendislik Fakültesi bölümlerinde eğitim faaliyetlerini koordine etmek,

2.     Mühendislik Fakültesi Dekanlığının özgörev ve öngörüleri doğrultusunda eğitim politikalarını belirlemek ,

3.     Fakültede eğitim-öğretimin geliştirilmesi adına önerilerde bulunmak,

4.     Mühendislik Fakültesi bölümleri arasında eğitim programlarının, MÜDEK ölçütleri doğrultusunda uyumlu bir şekilde işleyişini düzenlemek ve takip etmek,

5.     Dekanlık tarafından yönlendirilen eğitim-öğretim konularının Dekanlık stratejileri doğrultusunda incelemek ve görüş bildirmek,

6.     Üniversitenin eğitim-öğretim ile ilgili yasal düzenlemeler (yönetmelik, yönerge, esas ve ilkeler vb.) konusundaki çalışmalarına görüş bildirmek,

7.     Eğitim programlarını Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik gibi yenilikçi yaklaşımlarla desteklemektir.

 

Komisyon üyeleri:

 

 

Üyeler

Adı Soyadı

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU (Başkan)

Mühendislik Odaları Temsilcisi

Mak. Müh. Fulya BANKOĞLU
TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Başkanı

Sanayi Temsilcisi

Mak. Müh. Erkut ÇELEBİ
Arsin Organize Sanayi  Bölgesi Yön. Kurulu Başkanı

Özel Sektör Temsilcisi

İnş. Müh. Selahattin BEKTAŞ
Ekol İnşaat

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr. Mustafa ULUTAŞ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr. Emrullah DEMİRCİ

Harita Mühendisliği

Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA

İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr. Şakir ERDOĞDU

Jeofizik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞENKAYA

Jeoloji Mühendisliği

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN

Maden Mühendisliği

Doç. Dr. İzzet KARAKURT

Makine Mühendisliği

Prof. Dr. Burhan ÇUHADAROĞLU

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Doç. Dr. Temel VAROL