Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Hazırlıkları Toplantısı Yapıldı

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Hazırlıkları Toplantısında, Bölüm Başkanlarımızla birlikte Aralık-2021 döneminde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından üniversitemizi incelemek ve değerlendirmek amacıyla yapılacak olan Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Değerlendirme Süreci kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirlmiştir.