Mühendislik Fakültesi bölümleri MÜDEK tarafından akredite edildi.

Farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamak amacıyla kurulan "Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği" (MÜDEK) tarafından 11-12 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan değerlendirme sonuçlarına göre Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdüren bütün bölümlerimize ait Normal-Örgün Öğretim Lisans programları akredite edilmiştir. Uzun ve zorlu bir süreç olan akreditasyon çalışmalarına katkı sağlayan Öğretim Elemanları ve Destek Birimi Personellerine teşekkür eder başlarılarının devamını dileriz. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Mühendislik Fakültesi Dekanlığı