Birim Danışma Kurulu

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİRİM DANIŞMA KURULU

 

Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında 7 Şubat 2018 tarihli Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile Mühendislik Fakültesi Birim Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Birim Danışma Kurulu 17.02.2021 gün ve 710/8 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu toplantısı ile güncellenmiştir.

Birim Danışma Kurulu'nun amacı Fakültemizin her alanda iş dünyası, kurum ve kuruluşlarla ve diğer paydaşlarla işbirliği yapması ve ilişkileri geliştirmesine imkan ve fırsatlar sağlamaktır. Bunun yanısıra Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesinde, Fakülte Yönetiminin politika oluşturmasına destek olunması hedeflenmektedir.

 

Mühendislik Fakültesi Birim Danışma Kurulu

Telefon

E - posta

Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI

 Rektör

0462 3772101

hcuvalci@ktu.edu.tr

Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK

Dekan

0462 3772701

purcek@ktu.edu.tr

Prof. Dr. Hacı DEVECİ

Dekan Yrd.

0462 3772702

hdeveci@ktu.edu.tr

Doç. Dr. Temel VAROL

Dekan Yrd.

0462 3772703

tvarol@ktu.edu.tr

Prof. Dr. Orhan AYDIN

Üye (Tarsus Üniversitesi Rektörü)

0324 6000061

0533 6515780

orhanaydin@tarsus.edu.tr

Prof. Dr. Habip ASAN

  Üye (Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı)

0312 3031303

0530 6043404

habip.asan@turkpatent.gov.tr

Hakan GÜLTEKİN

Üye (DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı)

0462 3615241

0532 4158293

hakan.gultekin@dokap.gov.tr

Onur ADIYAMAN

Üye (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri)

0462 4448290-4012

0532 4122269

onur.adiyaman@doka.org.tr

İbrahim BÜYÜK

Üye (Trabzon Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürü V.)

0462 3211195

0532 6351166

İbrahim.buyuk@işkur.gov.tr

Mehmet ŞAFAK

Üye (Trabzon İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü)

0462 2301969

0506 5364532

mehmet_safak@sanayi.gov.tr

Muhammet Mustafa KURT

Üye (KOSGEB Trabzon Müdürü)

0462 3213575

0532 7810035

mustafa.kurt@kosgeb.gov.tr

Tamer KARABAY

Üye (Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Trabzon İl Müdürü)

0462 3264421

0532 6936230

tkarabay@tse.org.tr

Dr. Emre AKÇALI

Üye (DSİ 22. Bölge Müdürü)

0462 3341105-1023

0533 6436505

emreakcali@dsi.gov.tr

Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK

Üye (Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı) 

0462 3772701

purcek@ktu.edu.tr

Mak. Yük. Müh. M. Suat HACISALİHOĞLU

Üye (Trabzon Ticaret ve Sanayi odası Yönetim Kurulu Bşk.)

0462 3268070

0532 2144759

musuathso@gmail.com

Elk.Yük. Müh. Muhammet KATMER 

Üye (Türk Telekom Trabzon Bölge Müdürü)

0462 5551010

0505 2348383

muhammet.katmer@turktelekom.com.tr

Mak. Müh. Fulya BANKOĞLU

Üye (TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Başkanı)

0462 3221477

0531 7792860

fulyabank@gmail.com

Mak. Müh. Erkut ÇELEBİ

Üye (Arsin Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı)

0462 7113710

0532 6153716

erkut@çelebigroup.com

Elk. Yük. Müh. M. ZİHNİ SERDAR

Üye (Trabzon Ticaret ve Sanayi odası Yönetim Kurulu Başkan Yrd.)

0462 3213575

0532 2862536

mzserdar@erisimbil.com

Elk. Müh. Can Tolga BİZEL

Üye (Mitsubishi İleri Robot Teknoloji Bölümü Yöneticisi)

0543 6119079

tolga.bizel@tr.mee.com

Mak. Yük. Müh. Muzaffer BAKİ

Üye (TİSAŞ Genel Müdürü)

0462 7111080-175

0541 5042115

muzaffer@trabzonsilah.com

İnş. Yük. Müh. Mustafa YAYLALI

Üye (Ortahisar Belediye Meclis Üyesi)

0532 6130625

mustafayaylali@gmail.com

Doç. Dr. Oktay YILDIZ

Üye (Teknoloji Transfer Merkezi Müdürü)

0462 3771689

0532 2017098

oktayyildiz@ktu.edu.tr

Prof. Dr. Burhan ÇUHADAROĞLU

Üye (Makina Müh. Bölüm Başkanı)

0462 3772937

0533 5515937

burhan@ktu.edu.tr

Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ

Üye (Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Başkanı)

0462 3772971

0533 5596097

ihaltas@ktu.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN

Üye (Jeoloji Müh. Bölümü)

0462 3775550

0537 2798723

mehmet.arslan@ktu.edu.tr

Prof. Dr. Hakan KARSLI

Üye (Jeofizik Müh. Bölümü)

0462 3772020

0532 7816816

hkarsli@ktu.edu.tr

Prof. Dr. Şeref ORUÇ

Üye (İnşaat Müh. Bölümü)

0462 3772658

0532 2206937

oruc@ktu.edu.tr

Prof. Dr. Ümit ALVER

Üye (Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü)

0462 3774449

0533 7116728

ualver@ktu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa ULUTAŞ

Üye (Bilgisayar Müh. Bölümü)

0462 3772080

0536 3253301

ulutas@ktu.edu.tr