Akreditasyon Komisyonu

Fakülte Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU       Başkan (Dekan Yrd.)

Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ                      Üye (Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Şevket ATEŞ                                   Üye (İnşaat Müh. Bölümü)

Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU                Üye (Harita Müh. Bölümü)