Akademik Danışma Kurulu

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DANIŞMA KURULU

 

Akademik Danışma Kurulu Üyeleri:

Porf. Dr. Necati TÜYSÜZ                             Başkan (Jeoloji Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Yener EYÜBOĞLU                        Üye (Jeoloji Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Murat EKİNCİ                                Üye (Bilgisayar Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK                          Üye (Makine Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Hacı DEVECİ                                  Üye (Maden Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Ahmet Can ALTUNIŞIK                Üye (İnşaat Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ                 Üye (Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü)