Misyon-Vizyon

MİMARLIK FAKÜLTESİ MİSYONU

Mimarlık Fakültesi, misyon olarak bilimsel, sosyal, kültürel etkinlikleri güçlendirmek, bölge ve kent kamu oyu ile ilişkiler ağı oluşturmak ve nitelikli, yarışmacı, toplum yararlarını mesleğinde ön planda tutacak  meslek adamları yetiştirmek,

Fakültemize, ülkenin her yanından ve komşu ülkelerden öğrenci çekmek,

Ulusal ve uluslararası akademik ve uygulayıcı çevrelerle iletişim içinde olmak, sürekliliğini sağlamak, geliştirmek,

Yönetimde  kurumlaşmayı, şeffaflaşmayı ve kurumsal kimliği güçlendirmek.

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ VİZYONU

Mimarlık Fakülteleri arasında ön sıralarda araştırma ağırlıklı, yenilikçi, yaratıcı eğitim programları ile yer almak,

Araştırma-eğitim-uygulama bütünlüğünü güçlendirmek,

Lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitimi ile öncü bir fakülte olmak,

Uluslararası eşdeğerlendirme ölçütlerini karşılayan bir eğitim ve kurumsal yapılanma; eğitim programı, öğrenci ve mezunların bilgi bankası, mezunların izlenmesi, eğitim ortamı niteliği, bölüm içinde öğrenciye sağlanan olanaklar “sosyal sermaye” anlayışı kapsamında projelerin teşviki, ulusal-uluslararası sosyal ve akademik ilişki ortamları, vb.

Eğitimde, sosyal-kültürel etkinliklerde öğrenci merkezli olmak,

Ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim ağında, bilim ve bilgi üretmede yarışmacı, etkin bir üye olmak; özellikle akademisyen ve öğrenci transferleri yoluyla dışa açılmak,

Öğretim kadrosu ve alt yapısı ile iyi donatılmak,

Yüksek kalitede akademik etkinlikleri ile: kongre, sempozyum, seminer, panellerle ve  değişim programlarıyla “mükemmeliyet   merkez”lerinden biri olmak, benzer yurt içi-yurt dışı etkinliklere katılmaktır.