Lisansüstü Eğitim

Fakülte Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık Bölümü,  Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 3 bölümden oluşmaktadır. Üç farklı lisans eğitimi yanı sıra 3 adet yüksek lisans programı, 1 adet tezsiz yüksek lisans programı ve 2 adet doktora / 2 adet 100/2000 YOK Doktora programıyla lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir.

2018-2019 eğitim yılı verilerine göre 226 yüksek lisans ve 78 doktora düzeyinde olmak üzere toplam 304 öğrencimiz bulunmaktadır.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

MİMARLIK ANABİLİM DALI

Mimarlık Yüksek Lisans ve Doktora Programı

- 100/2000 YOK Doktora Programı

 

İÇ MİMARLIK ANABİLİM DALI

İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı

- 100/2000 YOK Doktora Programı

 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI

- Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans ve Doktora Programı

 

DİSİPLİNLERARASI PROGRAMLAR

- Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj

- Kentsel Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)

- Department Of Urban Desıgn Non-Thesıs Master's Degree Programs (Evenıng)

 

ARŞİV