Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Görevi

Unvanı /Adı Soyadı

Görev Unvanı

Tarih

Başkan

Doç. Dr. Erkan AYDINTAN

Dekan Yrd., Öğretim Üyesi

09.06.2021

Üye

Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK

Dekan Yrd., Öğretim Üyesi

09.06.2021

Üye

  Prof. Dr. Yelda AYDIN TÜRK

Öğretim Üyesi

09.06.2021

Üye

  Doç. Dr. Cengiz TAVŞAN

Öğretim Üyesi

09.06.2021

Üye

  Doç. Dr Şengül YALÇINKAYA

Öğretim Üyesi

09.06.2021

Üye

  Doç.Dr. Muteber ERBAY

Öğretim Üyesi

09.06.2021

Üye

  Doç. Dr. Ersin TÜRK

Öğretim Üyesi

09.06.2021

Üye

Doç. Dr. Derya ELMALI ŞEN

Öğretim Üyesi

09.06.2021

Üye

Salim ÖZBAKIR

Fakülte Sekreteri

09.06.2021

Üye

Eskiz Kulübü Başkanı

Öğrenci Emre KARADELİOĞLU

09.07.2021

Üye

İç Mimarlık Kulübü Başkanı

Öğrenci Muhammet Ali AKYÜZ

09.06.2021

Üye

Şehircilik Kulübü Başkanı

Öğrenci Egenur ILGIN

09.07.2021