İletişim

Bize Yazın

Görevi

Adı Soyadı

Telefon

Fax

E-Posta

Dekan

Prof. Dr. Cenap SANCAR

+9 0462 377 38 10

+9 0462 325 55 88

csancar@ktu.edu.tr

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Erkan AYDINTAN

+9 0462 377 38 14

+9 0462 325 55 88

aydintan@ktu.edu.tr

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK

+9 0462 377 38 13

+9 0462 325 55 88

serapdurmus@ktu.edu.tr

Fakülte Sekreteri

Salim ÖZBAKIR

+9 0462 377 38 12

+9 0462 325 55 88

salimozbakir@ktu.edu.tr

Dekan Sekreteri

Ayşegül ÇINAR KURAL

+9 0462 377 38 11

+9 0462 325 55 88

ackural@ktu.edu.tr

Ayniyat Sayman V.

Türkan YILMAZ ŞEN

+9 0462 377 16 08

+9 0462 325 55 88

tyilmazsen@ktu.edu.tr

Yazı İşleri

Halim GÜNGÖR

+9 0462 377 38 23

+9 0462 325 55 88

halim2861@ktu.edu.tr

Tuğba ONAT

+ 9 0462 377 38 23

+9 0462 325 55 88

tugbaonat@ktu.edu.tr

Teknik Birim

Yavuz Selim PINARCI

+9 0462 377 16 06

+9 0462 325 55 88

yspinarci@ktu.edu.tr