İç Kontrol Bileşenleri

 

İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri

1. Kontrol ortamı standartları

 1. Etik değerler ve dürüstlük.
 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
 3. Personelin yeterliliği ve performansı
 4. Yetki devri

 

 2. Risk değerlendirme standartları

 1. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
 2. Planlama ve programlama

 

 3. Kontrol faaliyetleri standartları

 1. Kontrol stratejileri ve yöntemleri
 2. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
 3. Görevler ayrılığı
 4. Hiyerarşik kontroller
 5. Bilgi sistemleri kontrolleri
 6. Faaliyetlerin sürekliliği

 

 4. Bilgi ve iletişim standartları

 1. Bilgi ve iletişim
 2. Raporlama
 3. Kayıt ve dosyalama sistemi
 4. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

 

5. İzleme standartları

 1. İç kontrolün değerlendirilmesi
 2. İç denetim