2021 Yılı Mali Komisyonlar

MUAYENE KABUL KOMİSYONU

Görevi

Unvanı /Adı Soyadı

Anabilim Dalı/Görevi

Başkan

Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK

Dekan Yrd.
serapdurmus@ktu.edu.tr

Üye

Türkan YILMAZ ŞEN

  Programcı

Üye

 Yavuz Selim PINARCI

 Teknisyen

Yedek Üye

  Nuri DANUR

Şef

Yedek Üye

Halim GÜNGÖR

  Bilgisayar İşletmeni.

 

 

SAYIM KOMİSYONU

Görevi

Unvanı /Adı Soyadı

Anabilim Dalı/Görevi

Başkan

Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK

Dekan Yrd.
serapdurmus@ktu.edu.tr

Üye

Salim ÖZBAKIR

 Fakülte Sekreteri

Üye

Türkan YILMAZ ŞEN

 Aynıyat Say. V./Taşınır Kayıt Yetklisi

 

KAYITTAN DÜŞME TESPİT KOMİSYONU

Görevi

Unvanı /Adı Soyadı

Anabilim Dalı/Görevi

Başkan

Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK

Dekan Yrd.
serapdurmus@ktu.edu.tr

Üye

Salim ÖZBAKIR

 Fakülte Sekreteri

Üye

Türkan YILMAZ ŞEN

 Aynıyat Say. V./Taşınır Kayıt Yetklisi

Üye

Yavuz Selim PINARCI

Teknisyen