Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 2018 yılında bir seri bilimsel etkinlik planlamıştır. Emek veren üyelerimize, çalışma gruplarımıza ve etkinliklerin bir kısmında işbirliği yaptığımız başta KLİMUD olmak üzere diğer derneklere teşekkür ederiz. Farklı illerde ve merkezlerde düzenlenmesine özen gösterdiğimiz, güncel bilgileri, gelişmeleri, becerileri, sorunları  paylaşıp tartışacağımız bu etkinliklere tüm üyelerimizi ve Mikrobiyoloji'ye gönül vermiş bilim insanlarını davet ediyoruz.