Tarihçe

Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesinin altıncı fakültesi olarak 04.01.1973 tarihinde, 1650 sayılı kanunla “Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi” olarak kurulmuş ve akademik kadrosu tahsis edilmiştir. Bu arada, Hacettepe Üniversitesinde “Trabzon Tıp Fakültesi” adı ile bir fakülte kurulmuş, bu fakülteye 1976-1977 eğitim öğretim yılında öğrenci alınmış ve bu öğrenciler, öğrenimlerine Hacettepe Üniversitesinde devam etmişlerdir. 20.07.1982 tarihinde 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi birleştirilerek “Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi” adını almıştır.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile KTÜ Rektörlüğü arasında 1980 yılında imzalanan protokol ile Soğuksu - Çamlık Mevkiinde bulunan 225 yataklı bina 10 yıl süre ile KTÜ Tıp Fakültesi hizmetine verilmiştir. Tıp Fakültesi, KTÜ Kampüsünde inşaatı tamamlanan yeni ve modern binalarına 1986 yılında taşınmıştır. Bu tarihten sonra Tıp Fakültesi akademik kadro, idari kadro ve fiziksel imkanlar bakımından hızla gelişmiştir.

Günümüze kadar dekanlık görevini yürüten öğretim üyelerini görmek için tıklayınız