Misyon Vizyon

Misyonumuz
Yaşam boyu öğrenme ve öğretme ilkesini benimsemiş, uluslararası yetkinliğe sahip, kanıta dayalı tıp yöntemlerini kullanan, etik ilkeleri benimsemiş, mesleki bilgi ve becerilerini hastası lehine kullanma tutumuna sahip hekimler yetiştiren, Sürdürdüğü eğitim ve sağlık hizmetlerini daha üst seviyeye ulaştıracak AR-GE ve teknoloji üretim faaliyetlerinde bulunan, topluma ve bilime katkı sağlayan araştırmalar yapan, Bölge ve ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek, uluslar arası standartlarda, ileri düzeyde sağlık hizmeti sunan, mesleki etik ve evrensel değerlere bağlı bir kurumdur.

Vizyonumuz
Ürettiği teknoloji ve bilimsel araştırmalarıyla öne çıkan verdiği eğitim ve sağlık hizmetleriyle model oluşturan, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip bir kurum olmaktır.