Ukrayna Tıp Fakültelerinden Üniversitemiz Tıp Fakültesine Yatay Geçiş Başvuruları İle İlgili Önemli Duyuru

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Üniversitemiz Tıp Fakültesi Yatay Geçiş başvuruları Yükseköğretim kurulunun 28.03.2022 tarihli toplantısında alınan kararlar ve Üniversitemiz Senato kararları uyarınca değerlendirilmiş ve ön değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen tabloda ilan edilmiştir.

Listede asil ve yedek olarak yer alan öğrencilerin sınıf/alt sınıf intibaklarının yapılması açısından 20.04.2022 tarihinde saat 10.00’da İngilizce yabancı dil seviye tespit sınavı ve aynı gün saat 14.00’te Tıp Fakültesi ders kazanımları ve yetkinliklerini değerlendirmek üzere intibak sınavı yapılacaktır.  

Sınavlar çevrimiçi gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin belirtilen sınavlara girmeleri, sınav güvenliği açısından kimliklerini (pasaport/nüfus cüzdanı) ibraz etmeleri ve sınav boyunca kameralarını açık tutmaları zorunludur. Belirtilen sınavlara girmeyen öğrenciler kayıt hakkı elde edemeyeceklerdir.

** İntibak yapılacak olan sınıf müfredat uyumuna göre belirlenmiştir. Yapılacak olan sınavlardan başarılı olan öğrenciler intibak yapılacak sınıfa kayıt olabileceklerdir.

T.C.
KİMLİK NO

UYRUĞU ASİL /YEDEK ADI SOYADI ÜNİVERSİTE

KAYIT OLDUĞU YIL
YKS PUANI

BAŞVURU YAPILAN SINIF KAYIT NEDENİ İNTİBAK YAPILACAK SINIF** YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI

SINIF/ALT SINIF
İNTİBAK SINAVI

27*******16 T.C. ASİL ŞUHEDA AYDOĞAN V. N. Karazin Kharkiv National University 468,54 1 YATAY GEÇİŞ 1 GİRECEK GİRMEYECEK
10*******06 T.C. YEDEK MEHMET ÇAKAR V. N. Karazin Kharkiv National University 407,63 1 YATAY GEÇİŞ 1 GİRECEK GİRMEYECEK
26*******42 T.C. ASİL RENGİN AYDOĞDU V. N. Karazin Kharkiv National University 450,92 2 YATAY GEÇİŞ 1 GİRECEK GİRMEYECEK
27******40 T.C. YEDEK HİLAL KILIÇ V. N. Karazin Kharkiv National University 444,62 2 YATAY GEÇİŞ 1 GİRECEK GİRMEYECEK
36*******40 T.C. ASİL ÇİÇEK ÖZGE ALADOĞAN V. N. Karazin Kharkiv National University 439,18 3 YATAY GEÇİŞ 2 GİRECEK GİRECEK
47*******82 T.C. YEDEK NEVİN DELİL V. N. Karazin Kharkiv National University 404,7 3 YATAY GEÇİŞ 2 GİRECEK GİRECEK
33*******28 T.C. ASİL ABDURRAHMAN OĞUZ V. N. Karazin Kharkiv National University 404,88 4 YATAY GEÇİŞ 4 GİRECEK GİRECEK
51*******78 T.C. YEDEK CİHAN ALP CİHANGİROĞLU V. N. Karazin Kharkiv National University 393,22 4 YATAY GEÇİŞ 4 GİRECEK GİRECEK