Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi olarak, uzun zamandır hazırlanan bir projeyi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile hayata geçirmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Hazırlanan bu projeyle öğrenciyi merkeze alan, çıktı odaklı ve bu çıktılar doğrultusunda ele alınan bilgilerin entegrasyonunu göz önünde bulundurulduğu bir müfredat yapısıyla geleceğin hekimlerini yetiştirecek ‘’yenilenmiş bir Tıp Eğitimi’’ geçiş sürecine başlıyoruz.

Sağlık alanı, günümüzde sağlık kuruluşları ve doktorlar açısından hızlı ve radikal değişiklikler göstermektedir. Bu noktada geleceğin tıbbı daha yenilikçi, daha yaratıcı, daha hasta odaklı, daha dijitalleşmiş ve daha sürdürülebilir olacaktır. Bu dönüşüme klasik tıp eğitimi yeterli desteği sağlayamamaktadır. KTÜ Tıp Fakültesi olarak sağlık alanlı gelişmelerin tıp eğitimine yansımasını iyi yöneten ve uygulayan öncül bir kurum olmak istiyoruz. Bu nedenle hedefimiz ‘’Yarının tıbbına bugünden ‘’Hekim’’ yetiştirebilecek bir Eğitim Programı’’ oldu.

Bu amaçla Eğitim Programımızın Yapısını yatay ve dikey entegrasyona uygun olmasını amaçladık. Programımızın İçeriğini ise, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP)-2014 çerçevesinde fakültemizin özgün güçlü yanları ile zenginleştirdik. Kanıta Dayalı Tıp Bilimi, Akılcı İlaç Kullanımı, Bilimsel Araştırma, İş Sağlığı ve İş Güvenliği ve Sürekli Mesleki ve Bireysel Gelişim gibi dikey koridorlar ile tamamladık.

Dünyadaki eğitim, bilgi odaklı olmaktan çıkıp beceri odaklı bir hal almaktadır. Bilginin önemi inkâr edilemez ancak günümüz teknolojisinde öğrencinin bilgiye ulaşması çok kolay. Önemli olan o bilgiyi kullandıkları beceriyi geliştirmektir. Bu noktada UÇEP-2014’ teki toplam 136 Temel Hekimlik Uygulaması’nın hemen tamamı için fakültemize özgün Klinik Beceri Eğitimi Rehberi oluşturduk ve programımıza yerleştirdik. Klinik Beceri Laboratuvarımız da bu amaçla tamamen yenilenerek hedeflenen yetkinlikleri kazanmalarına imkân sağlayacak şekilde planlandı.

Öğrenme Yöntemlerimize öğrenen merkezli eğitim yöntemleri olarak Küçük Grup Çalışmaları ve Probleme Dayalı Öğrenme Uygulaması, Klinikle erken tanışma sağlayacak dersler ve Panel dersler eklenerek/artırılarak öğrenme yöntemlerimizi geliştirdik. Yine Klinik Beceri Laboratuvarı, Simüle/Standardize Hasta Eğitimi, Hasta Mankenleri ve Simülatörleri konularında önemli yatırımlar yaparak dünyanın seçkin tıp fakültelerinin kullandığı eğitim yöntemlerine geçiş sürecini başlattık.

Öğrenci Değerlendirme Yöntemlerimiz içerisindeki Simule/Standardize hastada Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavları, Laboratuvarlarda uygulanan pratik değerlendirmeleri, Mini Klinik Sınavları, Olgu Temelli Değerlendirmeleri ve Yapılandırılmış Sözlü Sınavları daha yaygınlaştırarak standart uygulama haline getirme yolunda geliştirdik.

Oluşturduğumuz Eğitim Programın geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde siz öğrencilerimizin ‘’GERİBİLDİRİM’’ kültürü çok değerli olacaktır. Düzenli olarak verdiğiniz geribildirimler analiz edilerek, programımızın gözden geçirilerek sürekli yenilenmesi ve geliştirilmesinde kullanılacaktır. Bu noktada sizlere düşen önemli görevin sorumluluğunu layığı ile taşıyacağınızdan eminiz.

Sosyal ve Beşeri Bilimlerin içinde olmadığı bir sağlık bilimleri politikasının olması mümkün olmayacağı bilinci ile Fakültemizin yeni programında bu konu odaklı olarak Davranış Bilimleri, Hekim-Hasta İlişkisi ve İletişimi, Hasta Hakları ve Hasta Memnuniyeti, Sağlık Etiği ve Seçmeli Dersler (Sağlık Sosyolojisi, Drama, Hayata Bakış, Toplum Mühendisliği vb.) gibi konuların ön planda olduğu dikey koridorlar oluşturarak bütüncül sağlık eğitimi sağlamayı amaçladık. Ayrıca Liderlik (İnsan Yönetimi) ve Hizmet Yönetimi, Sağlık 4.0 Uygulamaları ve Sağlık Psikolojisi konularında da benzer yapılanmalar oluşturma çabalarımız devam etmektedir.

Toplumsal hizmet alanında Sosyal Hesap Verebilir (Sosyal Sorumluluk, Sosyal Duyarlılık ve Sosyal Güvenirlik) bir Tıp Fakültesi olmak için, tanı/tedavi/bakım süreçlerinde kalitenin artırılması, bilginin topluma yayılması, toplumsal sorunlara yönelik proje, tez vb. faaliyetlerin geliştirilmesi konularını yakın stratejik hedef odağımıza koyduk.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 1973 yılında ilk öğrencilerini alan ve 39. mezuniyet dönemi ile binlerce hekim yetiştiren köklü bir kurumdur. Her geçen yıl kendini yenileyerek geliştirmeyi ilke edinmiş ve başarmıştır. Nitekim, Tıp Eğitimi Programı, ülkemizde bu konuda yetkili kuruluş olan Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 2013 yılında değerlendirilerek Akreditasyon Belgesi’ni alan ilk fakültelerden birisi olmuştur. TEPDAD’ ın Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (World Federation of Medical Education) tarafından tanınması nedeniyle mezunlarımız kariyerlerine dünyanın herhangi bir ülkesinde devam edebilme şansına sahiptir. 2019-2024 dönemi Reakreditasyon sürecimizi başarı ile geçireceğimiz inancı ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Tıp, çoğu zaman bir bilim değil, bir sanat dalı olarak nitelenir. Bu amaçla bizlerde özellikle son yıllarda imkânlarımızla sanat ve spor ilgi alanlarını desteklemek çabasındayız. Ulusal bilinirliği olan bir Tiyatro grubumuz (GademeGademe) halen gösterilerine devam etmektedir. Sinema alanında çalışan öğrencilerimiz ‘’Fakültemizin Tanıtım Filmi’’ nin çekimini kendi imkân ve becerileri ile başarıyla tamamlayıp vizyona sunma yetkinliğine ulaşmıştır. Trabzon’ un spor şehri olması rüzgârını arkasına alan arkadaşlarımız futbol, voleybol, basketbol, hentbol ve masa tenisi başta olmak üzere sporun her alanında önemli başarılar sağlamaya devam etmektedir.

Dünyada mesleki başarıya ulaşabilmek için 2020 yılında beklenilen en iyi 10 becerinin önem sırasına göre (1) Karmaşık Problem Çözümü, (2) Eleştirel Düşünme, (3) Yaratıcılık, (4) İnsan Yönetimi, (5) Diğer İnsanlarla İşbirliği, (6) Duygusal Zekâ, (7) Yargı ve Karar Verme, (8) Hizmet Yönetimi, (9) Anlaşma ve (10) Bilişsel Esneklik olması öngörülmektedir. Tıp, insanlığın en saygın mesleklerinden biridir; bu nedenle izniniz olursa ben de bu 10 beceriden daha önemli olduğunu düşündüğüm ‘’Güzel Ahlak Sahibi Olmak’’ konusunun önceliğiniz olmasını temenni ediyorum.

Son olarak, bu yıl fakültemize yerleşen öğrencilerimize, KTÜ Tıp Fakültesi’ ne gelirken gösterdiğiniz çok önemli akademik başarı için sizleri candan kutluyor ve çatımız altında görmekten heyecan duyuyorum. Yarının tıbbında ‘’Hekim’’ olmak için bu azim ve çalışkanlığınızın eğitiminiz boyunca devam etmesi beklentisinde olduğumu vurgulamak istiyorum.

Sevgilerimle…

 

Prof. Dr. Mustafa İMAMOĞLU
Dekan