Program Eğitim Amaçlarımız

KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü, üniversitenin özgörevi ve bölümün program çıktıları ile uyumlu olarak, aşağıdaki program eğitim amaçlarını belirlemiştir. Mezuniyet sonrası birkaç yıl içinde KTÜ Makina Mühendisliği mezunları:

  1. Sürekli öğrenme ve kendini yenileme anlayışı ile mesleki ve akademik kariyerlerinde gelişme gösterebilecekler, teknolojik gelişmeleri izleyebileceklerdir.
  2. Mesleki konulardaki araştırma, geliştirme faaliyetlerinde, ürün tasarımında ve proje uygulamalarında ulusal ve uluslararası düzeyde etkin görev alabilecek, etkili iletişim kurabilecek ve disiplinler arası takımlarda çalışabileceklerdir.
  3. Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olabilecek, girişimci yaklaşımla yeni iş sahaları oluşturabilecek ve öncelikli alanlarda çalışmalar yaparak endüstriyel gelişmeye katkı sağlayabileceklerdir.
  4. Sosyal, çevresel, ekonomik etkenleri ve etik değerleri, hukuksal sonuçları gözeten çalışma anlayışı ile mesleğin gelişimine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaklardır.