Program Eğitim Amaçları

 

KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü, üniversitenin özgörevi ve bölümün program çıktıları ile uyumlu olarak, aşağıdaki program eğitim amaçlarını belirlemiştir. Mezuniyet sonrası birkaç yıl içinde KTÜ Makina Mühendisliği mezunları:

  • Sürekli öğrenme ve kendini yenileme anlayışı ile mesleki ve akademik kariyerlerinde gelişme gösterebilecek;
  • Mesleki konulardaki araştırma, geliştirme faaliyetlerinde ve proje uygulamalarında, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin görev alabilecek, etkili iletişim kurabilecek ve disiplinlerarası takımlarda çalışabilecek;
  • Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olabilecek, girişimci yaklaşımla yeni iş sahaları oluşturabilecek ve öncelikli alanlarda çalışmalar yaparak endüstriyel gelişmelere katkı sağlayabilecek;
  • Sosyal, çevresel ve ekonomik etkenleri ve etik değerleri gözeten çalışma anlayışı ile mesleğin gelişimine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaklardır.
 Bu Program Eğitim Amaçları, eğitim-öğretim planları, mesleki stajlar, proje yarışmaları, seminerler, ders dışı faaliyetler ve kurumsal katkılar gibi mekanizmalarla desteklenmekte; işverenler, sanayi ve meslek odaları ile yapılan görüşmeler ve anketlerle sürekli değerlendirilmektedir.