Misyon - Vizyon

Vizyon (Özgörüş)

 

  1. Eğitim, araştırma ve geliştirmede öncü, ulusal ve uluslararası ölçekte saygın bir bölüm olmak.  

 

Misyon (Özgörev) 

 

  1. Lisans ve lisansüstü seviyede çağdaş ve kapsamlı bir makina mühendisliği eğitimi vererek; etik değerleri gözeten, girişimci, liderlik özelliklerine ve sürekli yenilenme anlayışına sahip makina mühendisleri yetiştirmek,
  2. Özel sektör ve kamu kurumları ile yakın işbirliği içerisinde özgün ve nitelikli araştırmalar yaparak bilime, teknolojiye ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak.