Komisyonlar

YAYIN ve AKADEMİK TEŞVİK İNCELEME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 

·      Prof. Dr. Burhan ÇUHADAROĞLU (Başkan)

·      Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK

·      Doç. Dr. Ömer Necati CORA

·      Dr. Öğr. Üyesi Mert GÜLÜM

·      Arş. Gör. Mehmet SAĞLAM

·      Arş. Gör. Mehmet SEYHAN

·      Arş. Gör. Durukan Burak DİLEK

 
Görev Kapsamı:

İlgili bilimsel veri tabanları üzerinden Bölüm adresli olarak yapılan her türden yayınları izlemek ve tasnif etmek. Belirli dönemler itibarıyla yayınlar açısından bölüm performansını tespit etmek ve bunu raporlandırmak. Akademik teşvik başvurularını inceleyip gerekli değerlendirmeyi yapmak. Bölümün uluslararası düzeyde yayın potansiyelinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak. Gerek duyulduğunda alt komisyonlar kurmak ve görev dağılımı yapmak. Konu ile ilgili olarak Bölüm Akademik Kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak.

 

İŞ GÜVENLİĞİ ve BÖLÜM MEKÂN/LABORATUVAR BAKIM/ONARIM TESPİT KOMİSYONU

 

·      Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI (Başkan)

·      Doç. Dr. Recep GÜMRÜK

·      Arş. Gör. Furkan Erman KAN

·      Arş. Gör. İsmail ÖZEN 

·      Mühendis İrfan KOTAN

·      Tek. Levent DEMİR

·      Tek. Kadir DEMİR

·      Tek. Mevlüt AKÇAİR

·      Tek. Salih MEMİŞ

 

Görev Kapsamı:

Bölümde iş güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemleri ve bunların mevzuata uygunluğunu tespit etmek. Bölümün derslik ve diğer ortak kullanım alanları ile laboratuvarlarda ortaya çıkabilecek bozulmaları ve hasarları tespit etmek. Dersliklerdeki sıra, tahta, bilgisayar, data-show vb. araç gereçlerde yaşanabilecek olası sorunları tespit ederek raporlandırmak. Gerek duyulduğunda alt komisyonlar kurmak ve görev dağılımı yapmak. Konu ile ilgili olarak Bölüm Akademik Kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak.

 

BÖLÜM TEKNİK/SOSYAL FAALİYET ve ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ KOMİSYONU

 

·      Prof. Dr. Tülin BALİ (Başkan)

·      Prof. Dr. Zehra ŞAHİN

·      Prof. Dr. Yasin ALEMDAĞ

·      Arş. Gör. Mustafa Yavuz COŞKUN

·      Arş. Gör. Doğan ACAR

·      Arş. Gör. Esra YAĞCI

·      Arş. Gör. Sadun KARABIYIK

·      Dr. Y.Müh. M. Suat HACISALİHOĞLU (TTSO)

·      Mak. Müh. Fulya BANKOĞLU (MMO)

 
 
Görev Kapsamı:

Lisans öğrenimine yönelik olarak bölüm dışı paydaşlar ve firmalar tarafından bölümde verilecek olan seminer ve toplantıları programlamak ve organize etmek. Kariyer günlerine bölümü temsilen katılmak. Bölümde akademisyen-öğrenci ilişkilerinde yönlendirici olmak, öğrencileri bilimsel ve etik değerler hakkında bilgilendirmek. Bölümdeki öğrenci kulüplerinin faaliyetlerini denetlemek. Sosyal ve teknik içerikte faaliyetler planlamak ve organize etmek. Gerek duyulduğunda alt komisyonlar kurmak ve görev dağılımı yapmak. Konu ile ilgili olarak Bölüm Akademik Kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM-MÜFREDAT ve MÜDEK KOMİSYONU

 

·      Prof. Dr. Mehmet Emin ARICI (Başkan)

·      Prof. Dr. Hasan SOFUOĞLU

·      Doç. Dr. Hakan BAYRAKTAR

·      Dr. Öğr. Üyesi Nurhan GÜRSEL ÖZMEN

·      Arş. Gör. Muhammet Ali BEŞİRBEYOĞLU

·      Arş. Gör. Cansu AY

·      Arş. Gör. Oğuz Kaan YAĞCI

·      Mak. Müh. Erkut ÇELEBİ (Arsin OSB)

·      Mak. Müh. Fulya BANKOĞLU  (MMO)

·      Mak. Müh. Fatih Suat OYMAN (Sanayici)

 
 
Görev Kapsamı:

Bölümde yürütülmekte olan eğitim-öğretim faaliyetini müfredat açısından takip etmek. Müfredatın güncel kalmasına yönelik olarak uluslararası standartlara olan yakınlığını tespit etmek. Dış paydaşlar ile iletişim sağlamak ve buna göre müfredata dâhil olması istenen yeni dersler ve faaliyetler hakkında değerlendirme yapmak ve görüş bildirmek. Akreditasyon işlemlerini yürütmek. MÜDEK kapsamında bölüm içerisinde yapılması gereken bütün işlemleri organize ederek gerekli uyarıları yapmak. Gerek duyulduğunda alt komisyonlar kurmak ve görev dağılımı yapmak. Konu ile ilgili olarak Bölüm Akademik Kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak.

 

YATAY GEÇİŞ ve UYUM KOMİSYONU

 

·      Prof. Dr. Alican DALOĞLU (Başkan)

·      Prof. Dr. Yücel ÖZMEN

·      Dr. Öğr. Üyesi Özgür AYDIN

·      Arş. Gör. Caner SANCAK

·      Arş. Gör. Muzaffer Tacettin KÜLLAÇ

·      Arş. Gör. Ali Kürşad ARICIOĞLU 

 

 

Görev Kapsamı:

Bölüme yapılan yatay ve dikey geçiş başvurularını bölüm müfredatına uyum açısından inceleyip değerlendirmek. Aynı şekilde bölümden başka bölümlere geçiş için yapılacak olan başvuruları usul ve uyum yönünden inceleyip değerlendirmek. Gerek duyulduğunda alt komisyonlar kurmak ve görev dağılımı yapmak. Konu ile ilgili olarak Bölüm Akademik Kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak.

 

STAJ KOMİSYONU

 

·      Doç. Dr. Hüccet KAHRAMANZADE (Başkan)

·      Dr. Öğr. Üyesi Harun YANAR

·      Arş. Gör. Cansu AY

·      Arş. Gör. Soner BİRİNCİ

·      Arş. Gör. Ayşe CANDAN CANDERE

 
 

ERASMUS PROGRAMI

 

·      Doç. Dr. Ömer Necati CORA

 
  

FARABİ ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

 

   ·       Doç. Dr. Mustafa SARIOĞLU