2021-2022 CAN’CA Bir Analoji: “Hava Aracı ve Havacı