ASAŞ online seminer hakkında

Sezen İPEK tarafından 27.04.2022 saat 14.00’da Makine Mühendisliği öğrencilerine online olarak bir seminer verilecektir.  

LİNK:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDgzYjQ0NGUtN2E5Yi00NWFjLWIxMjAtMzUyM2M5ZjMyNjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%22303e1c77-c8f7-41fd-8282-50822745d252%22%7d

NOT: UZEM’den seminer dersinden bütün öğrenciler bu bilgilendirme toplantısına katılabilir.