YENİ ABONELİK: Reaxys Veritabanı

Reaxys Veritabanı

Reaxys; ilaç geliştirme, çevre sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile malzeme bilimi dahil tüm kimya araştırmalarının desteklenmesi için tasarlanmış bir veritabanıdır.

Veritabanı Kullanım Özellikleri:

*Marvin JS ve ChemDraw JS ile çizim yaparak REAXYS içerisinde tarama yapabilirsiniz.

*Mevcut çizim dosyalarınızı Reaxys’e aktarabilirsiniz.

*Query Builder ile çok detaylı araştırma sorguları oluşturabilirsiniz.

*Reaxys’e özgü indeks terimlerinin yanı sıra;  biyomedikal veritabanı olan EMBASE’den sağlanan, sadece Elsevier’e özgü indeks terimleri olan, EMTREE farmakolojik ve tıbbi terimlere erişim sağlayabilirsiniz.

*105 patent ofisinden ve 170 IPC sınıfından patentlere erişim bağlantı adreslerine; patentlere ait tarama sonuçlarına ve makale özlerine erişim mümkündür. İngilizce dilinde olmayan tüm patentler için makale özlerinin, başlıkların ve tarama sonuçlarının çevirisine erişebilirsiniz.

*Normalleştirilmiş madde -hedef ilişki verilerine- kapsamlı farmakokinetik, etkinlik, toksisite, güvenlilik ve metabolik profillerle ilaç geliştirmede erken buluş yapmayı destekleyen Reaxys Tibbi Kimya modülüne erişim sağlayabilirsiniz.

Erişiminize açık olmayan makale ve dokümanlardan sağlanan deneysel prosedürler dahil birçok kritik bilgiye veritabanı içinde hızlı erişim mümkündür.

Ayrıca araştırmacı ve öğrenciler için tasarlanan “Learning Chemistry with Reaxys (Reaxys ile Kimya Öğrenme)” video serisine aşağıdaki adresten erişebilirsiniz.

Learning Chemistry with Reaxys (Reaxys ile Kimya Öğrenme) Video Serisi

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQNGOAAhIKDTUZqQJI72_-XZqpmKN_tGG