Deneme Erişimi - Reaxys

Reaxys

— Araştırmacıların ilgili kimya literatürü, geçerli bileşik özellikleri ve deneysel prosedürleri aramaya harcayacakları zamanın yarıya inmesine yardımcı olan bir veritabanıdır,

— İlaç geliştirme, çevre sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve malzeme bilimi dahil tüm kimya araştırmalarını desteklemesi için tasarlanmıştır,

— En tecrübesizinden en tecrübelisine kadar tüm bilim insanları için cevaplara giden en kısa yoldur,

Başlıca özellikleri:

• Marvin JS ve ChemDraw JS ile çizim yaparak tarama yapabilme, yerel dosyalarınızı Reaxys’e aktarabilme,

• Query Builder ile komplike araştırma sorguları oluşturabilme,

• Reaxys’e özgü indeks terimlerinin yanı sıra biyomedikal veritabanı Embase’den sağlanan EMTREE farmakolojik ve tıbbi terimler (Bu indeks terimleri Elsevier’e özgüdür),

• 105 patent ofisinden ve 170 IPC sınıfından patentlere erişim linki, İngilizce dili dışında yer alan patentlere ait istem ve abstraktların İngilizce tercümesi

• Erişiminize açık olmayan makale ve dokümanlardan sağlanan deneysel prosedür dahil birçok kritik bilgiye hızlı erişim

Erişim Süresi : 29 Kasım 2021 tarihine kadar