Deneme Erişimi - UpToDate Advanced

UpToDate Advanced

— Abone olduğumuz UpToDate Anywhere aboneliğine ilâve olarak,

— UpToDate Advanced - versiyonu; özel durumlar dışında,

— Aynı hastalığı bulunan hastalara uygulanan tedavilerdeki farklılıkların azaltılması ve,

— Tedavinin standartlaştırılması konusunda klinisyenlere destek olmaktadır,

— 2 ek özelliği içermektedir:

Pathways

* Hasta bakım standartlarıdır,

* Hastalığın teşhisi ve tedavisinde doktorlara rehberlik eder,

* Hastaya göre Interaktif algoritmalar sunarak,

* Standart tedavi protokollerinin tüm hekimler tarafından erişilebilir olmasını sağlamaktadır,

* Hastanın durumu, özellikleri ve hastalığı ile ilgili belirli seçimler yapmmaya imkân vererek,

* Tedavi konusunda kararları destekleyen interaktif tedavi kılavuzları içermektedir,

Lab Interpretation

~ Statik algoritmalardır,

~ Normal olmayan laboratuvar sonuçlarını ve  klinik karışıklığa neden olan sebepleri yönetmede yol gösterici olur.

Video sunum için tıklayınız

Pnömoni videosu için tıklayınız

Erişim Süresi : 28 Kasım 2021 tarihine kadar.