Deneme Erişimi - Bentham Science

Bentham Science

Bentham E-Journals

— Bentham Science Publishers 130’dan fazla yüksek kalitede süreli yayın yayınlamaktadır (Açık erişim dergileri dâhil),

— Yayınları; İlaç Araştırma ve Geliştirme, Tıp alt uzmanlıkları, Mühendislik, Teknoloji ve Sosyal Bilimler alanlarında çeşitli disiplinleri kapsamaktadır,

— Dergiler, Journal Citation Reports / Science Edition, MEDLINE / Index Medicus, PubMed, Scopus, Chemical Abstracts ve EMBASE gibi kaynaklarda endekslenmektedir,

Bentham E-Books

* Tarım, Kimya, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri, Yer ve Çevre Bilimleri,

* Mühendislik ve Teknoloji, Hayat Bilimleri, Malzeme Bilimleri, Matematik ve İstatistik,

* Tıp, Nanobilim, Farmasötik Bilimler, Fizik ve Astronomi ve Sosyal Bilimler gibi alanlarda,

* 900’den fazla e-kitap yayınlamaktadır.

Erişim Süresi : 31 Aralık 2021 tarihine kadar.