Deneme Erişimi - Legal Online Veritabanı

Legal Online

— “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.

Online Kütüphane

* Telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitaplarına (500 +),

* 14 farklı başlıktaki hukuk dergilerine (700 +),

* Tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine

* Online erişim imkânı

Kullanım Kılavuzu için tıklayınız

Legalbank

~ 2.300.000 +  İçtihat (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.),

~ 45.000 +  Mevzuat (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb),

~ 25.700 +  Akademik ve uygulamaya yönelik makaleler,

~ 11.400 +  Tezler,

~ 2.500 +   Dilekçe ve belgeler

~ 400 +  Gerekçelere

~ Online erişim imkânı

Kullanım Kılavuzu için tıklayınız

Erişim Süresi : 18 Aralık 2021 tarihine kadar.

Erişim İçinhttps://legalonline.com.tr/