Deneme Erişimi - Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veritabanı

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veritabanı

— Başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan,

— Makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır,

— Hâlihazırda 104.377 bibliyografik künye bulunmakta olup,

— Dijital izni alınan 80.200 makalenin tam metin PDF’leri yer almaktadır.