Deneme Erişimi : Lebib Yalkın - Mevbank Mevzuat ve İçtihat Veritabanı

Lebib Yalkın - MEVBANK Mevzuat ve İçtihat Veritabanı

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi,

Hukuk İçtihat ve T.C. Külliyatı,

Vergi Mevzuatı,

Sosyal Güvenlik Mevzuatı,

Ticaret ve Finans Mevzuatı,

Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı,

Yönetim Sistemleri Mevzuatı,

Sektörel Mevzuat (Devlet Memurları Mevzuatı, Yükseköğretim Mevzuatı vb.)

gibi 63 konu başlığı ve alt konu başlıklarında içeriğe sahiptir.

Okulda, evde, ofiste... kullanılan bilgisayar ve tüm mobil cihazlardan erişim imkanı sunar.

Erişim Adresi : http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/kurumsal-abone/ktu

Erişim Süresi : 25 Aralık 2016 tarihine kadar.