Birim Kalite Komisyonu

KALİTE KOMİSYONU

 

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

Meral TELATAR

Şube Müdürü

Başkan

Güner ÖZGÜR

Öğretim Görevlisi

Üye

Melahat KARSLI

Öğretim Görevlisi

Üye

Zeki KAVANOZ

Öğretim Görevlisi

Üye

Esra ÖZÇELİK

Bilgisayar İşletmeni

Üye

 

 

 

* Kurumumuz Kalite Standartları dâhilinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak

* Kalite standartları dâhilinde belge ve dokümanların yönetimini sağlamak

* Kurumsal amaç ve stratejik planda yer alan hedeflere yönelik çalışmalar yapmak

* Birim ile ilgili yapılan memnuniyet anketlerini değerlendirmek