BAP08-Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi Çağrıları

BAP08-Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin stratejik planı ve ülkemizin bilim ve teknolojideki öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda BAP Komisyonu tarafından belirlenmiştir. Belirlenmiş öncelikli alanlarda hazırlanacak BAP08 Proje başvuruları; 16/08/2021-31/12/2021 tarihleri arasında BAP Uygulama Esasları Kılavuzu’nda belirtilen usuller çerçevesinde BAPSİS Otomasyon Sistemi üzerinden yapılacaktır.

BAP08-2021-1 Çağrı İlanı için tıklayınız.

BAP08-2021-2 Çağrı İlanı için tıklayınız.