Üniversitemizde Sağlık Bilimleri Alanında Proje Hazırlama Eğitimi Gerçekleştirildi

TÜBİTAK-BİDEB tarafından ulusal ve uluslararası proje çağrılarına nitelikli ve özgün proje yazımının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak geliştirilen 2237/B “Proje Eğitimi Etkinlikleri Destekleme Programı” kapsamında, 10-12 Eylül 2021 tarihleri arasında Üniversitemiz Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen üç günlük proje hazırlama eğitimi tamamlandı. Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI’nın açılış konuşmasını yaptığı “Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi” Prof. Dr. Ahmet ALVER koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.
Eğitim etkinlikleri kapsamında katılımcılara; proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirme ve değerlendirmesi aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile proje iade ve başarısızlık nedenleri, proje başarısını artırma stratejileri gibi konular hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcıların hazırladığı örnek projeler üzerinde, eğitmenler tarafından bir proje değerlendirme paneli canlandırıldı.
TÜBİTAK-BİDEB tarafından desteklenen son proje yazma etkinliğine, Türkiye’deki farklı üniversitelerden, Dr. Öğr. Üyesi, Araştırma Görevlisi ve doktora öğrencilerinden oluşan toplam 54 başvuru alındı. Etkinliğe, altı farklı üniversiteden (KTÜ, Recep Tayyip Erdoğan, Ordu, Giresun, Düzce ve Bozok Üniversitesi) 28 katılımcı kabul edildi. Prof. Dr. Ahmet AYAR (KTÜ-Fizyoloji A.D.), Prof. Dr. Ersan KALAY (KTÜ-Tıbbi Biyoloji A.D.), Prof. Dr. Sinan CANPOLAT (Fırat Üni.-Fizyoloji A.D.) ve Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YILDIZ (KTÜ-Tıbbi Biyoloji A.D.) etkinlikte eğitmen olarak görev aldı.