KTÜ-HEGEM Basın Bilgilendirme Paneli

“Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planı” ve “İnsan Hakları Eylem Planı” amaç ve ilkeleri doğrultusunda; genelde insan haklarının ve birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesini, özelde ise her türlü şiddet ve suçla mücadeleye yönelik temel faaliyetlerin etkin ve yaygın hale getirilmesini hedefleyen; Adalet Bakanlığı, Şiddetle Mücadele (HEGEM) Vakfı ve başta KTÜ olmak üzere iştirakçi Üniversiteler (Atatürk Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sinop Üniversitesi) iş birliği ile yürütülen, “İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Saha Aktörleri Yetiştirme/Geliştirme Projesi (2021-2027+)”nin Üniversitemiz koordinesinde gerçekleştirilen Basın Bilgilendirme Paneli, 1 Haziran 2021 tarihinde, Trabzon Valisi İsmail USTAOĞLU, Şiddetle Mücadele (HEGEM) Vakfı Genel Başkanı Adem SOLAK, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanı Umut İlhan DURMUŞOĞLU, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz CAN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yahya Mustafa KESKİN, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa KAZAZ, Giresun Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şevki KOLUKISA, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Eyüp KUL ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı’ndan Hasan KÖSE’nin katılımıyla Zorlu Grand Otel’de gerçekleştirildi.

Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI'nın Basın Açıklaması