4/D Sürekli İşçi (Güvenlik Görevlisi, Hastane Hizmetlisi) Asıl Aday Başlangıç Tarihi ve Yedek Aday Evrak Teslimi Duyurusu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek Sürekli İşçi alımı ile ilgili başvuru ve değerlendirme süreci tamamlanmış olup sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

Aşağıda ekli listede adı bulunan Asıl adaylar 6 Ağustos 2020 Perşembe günü görevlerine başlatılacak olup, saat 09.00’da KTÜ Personel Daire Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir.

06/08/2020 TARİHİ İTİBARİ İLE GÖREVE BAŞLAYACAK OLAN ADAYLARIN LİSTESİ

Güvenlik Görevlisi (Tıklayınız)

Hastane Hizmetlisi (Tıklayınız)

Aşağıda ekli listede adı bulunan yerleşmeye hak kazanan Yedek adayların ise 10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 14 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen evrakları şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

ASIL OLARAK İLAN EDİLDİĞİ HALDE SÜRESİ İÇERİSİNDE İSTENEN EVRAKLARI TESLİM ETMEYENLER VE İLANDA BELİRTİLEN ŞARTLARI TAŞIMADIĞI TESPİT EDİLENLER YERİNE YEDEK LİSTEDEN YERLEŞMEYE HAK KAZANAN VE EVRAK GETİRECEK OLAN ADAYLARIN LİSTESİ

Güvenlik Görevlisi (Tıklayınız)

Hastane Hizmetlisi (Tıklayınız)

 

İstenilen Belgeler:

1-Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 6 adet)

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

3-Öğrenim Belgesi (Diplomasının aslı veya noterden onaylı sureti ile birlikte fotokopisi)

4-Sigorta Hizmet Dökümü (Daha önce sigortalı olarak çalışmış olanların, SGK İl Müdürlükleri veya E-Devlet üzerinden alacağı hizmet dökümü. Herhangi bir Sosyal Güvenlik kaydı olmayanların da kayıt sorgulamasını barkodlu olarak e-devlet üzerinden almaları gerekmektedir).

5-Sabıka Beyan Formu (https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar adresinden temin edilebilir)

6-Sağlık Durumu Beyan Formu (https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar adresinden temin edilebilir)

7-İkametgâh Beyan Formu (https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar adresinden temin edilebilir)

8-Askerlik Durum Belgesi (Erkek, hak sahipleri için.)

9-Geçerli Özel Güvenlik Sertifikası (Güvenlik Görevlisi olarak istihdam edilecek olanlar.)

10- Yarım kapak karton dosya (1 adet)