09.06.2020 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yerleştirme Sonuçları (Yedekten Atamaya Hak Kazanan Adaylar)

        Üniversitemize 09.06.2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan ilan ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca, başvuru kodlarına göre ilgili KPSS puan türünde sıralama yapılmış olup bahse konu ilanımızda belirtilen 82 (seksen iki) asıl ve asıl sayısı kadar yedek başvuru sahibi tespit edilerek 13.07.2020 tarihinde Üniversitemiz web sayfası Duyurular bölümünde ilan edilmişti.  

        Açık kalan kadrolara yerleşmeye hak kazanan YEDEK ADAYLAR  04 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 10 Ağustos 2020 tarihi Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri doldurarak/hazırlayarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na ŞAHSEN teslim etmeleri gerekmektedir. Evraklarını teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacağından, gelmeyen yedek adayların yerine sırası ile yedek aday listesindeki adaylar çağrılacaktır.

         Evraklarını teslim eden adayların, evrak kontrolleri gerçekleştirildikten sonra 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü görevlerine başlatılacaklardır.

 

AÇIK KALAN KADROLARA YERLEŞMEYE HAK KAZANAN YEDEK ADAY LİSTESİ (Tıklayınız)

 

İstenilen Belgeler :

1-Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 6 adet)

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

3-Öğrenim Belgesi (Diplomasının aslı veya noterden onaylı sureti ile birlikte fotokopisi)

4-Sigorta Hizmet Dökümü (Daha önce sigortalı olarak çalışmış olanların, SGK İl Müdürlükleri veya E-Devlet üzerinden alacağı hizmet dökümü. Herhangi bir Sosyal Güvenlik kaydı olmayanların da kayıt sorgulamasını barkodlu olarak e-devlet üzerinden almaları gerekmektedir. )

5-Sabıka Beyan Formu (https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar adresinden temin edilebilir.)

6-Sağlık Durumu Beyan Formu (https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar adresinden temin edilebilir.)

7-İkametgâh Beyan Formu (https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar adresinden temin edilebilir.)

8-Askerlik Durum Belgesi (Erkek, hak sahipleri için.)

9-18 yaşından küçükler için Kaza-İ Rüşt Kararı.

10-Mal Bildirim Formu (https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar adresinden temin edilebilir. Form 1 suret doldurularak, imzalanıp kapalı zarf içerisine konulacaktır.)

11-Son 1 (bir) yıl içerisinde herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar için, hangi statüde çalıştığını, ne şekilde ayrıldığını gösteren ve ilgili kurumdan alınmış resmi yazı.

12- 2018 KPSS sonuç belgesi.

13- Yarım kapak karton dosya. (1 adet)

14- Mavi renkli klasör. (1 adet)