4/B Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Sonuçları ve Duyurusu

09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza 12.06.2020-26.06.2020 tarihleri arasında yapılan başvurular neticesinde, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca, başvuru kodlarına göre ilgili KPSS puan türünde sıralama yapılmış olup bahse konu ilanımızda belirtilen 82 (seksen iki) asıl ve asıl sayısı kadar yedek başvuru sahibi tespit edilerek aşağıda belirtilmiştir. Başarı sıralaması, başvuru tarihleri içerisinde dijital ortamda başvuru süreçlerini eksiksiz olarak tamamlayanlar arasında yapılmıştır. Başvuru kodlarına göre başarı sıralamasına giren asıl başvuru sahiplerinin aşağıda belirtilen evraklarını 20.07.2020-24.07.2020 tarihleri arasında şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihler arasında evraklarını teslim eden başvuru sahipleri, 27.07.2020 tarihi itibariyle göreve başlatılacaktır.

Belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyenler ve yapılan incelemelerde müracaat şartlarını sağlamadığı veya evraklarında eksiklik/yanlış beyanlarının bulunduğu tespit edilen hak sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılarak, sırasıyla yedek listesindeki başvuru sahipleri değerlendirmeye alınacaktır. Belirtilen süre sonunda evraklarıyla başvurmayan asıl adayların yerine çağırılacak olan yedekler ile ilgili ayrıca tebliğ mahiyetinde duyuru yapılacaktır.

Eczacı unvanı için ilanımızda E01 kodu ile belirtilen “Eczacı” unvanı ile ilgili olarak yapılacak olan mülakat sınavına ilişkin bilgiler (yer, tarih, saat vb.) daha sonra web sayfamızdan ilan edilecektir. 
Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler (Eczacı unvanına müracaat edenler hariç):

1-Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 6 adet)
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
3-Öğrenim Belgesi (E-Devlet, E-Okul Mezun Belgesi, aslı veya noterden onaylı sureti ile birlikte fotokopisi)
4-Sigorta Hizmet Dökümü (Daha önce sigortalı olarak çalışmış olanların, SGK İl Müdürlükleri veya E-Devlet üzerinden alacağı hizmet dökümü.)
5-Sabıka Beyan Formu (https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar adresinden temin edilebilir.)
6-Sağlık Durumu Beyan Formu (https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar adresinden temin edilebilir.)
7-İkametgâh Beyan Formu (https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar adresinden temin edilebilir.)
8-Askerlik Durum Belgesi (Erkek, hak sahipleri için.)
9-18 yaşından küçükler için Kaza-İ Rüşt Kararı.
10-Mal Bildirim Formu (https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar adresinden temin edilebilir. Form 1 suret doldurularak, imzalanıp kapalı zarf içerisine konulacaktır.)
11-Son 1 (bir) yıl içerisinde herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar için, hangi statüde çalıştığını, ne şekilde ayrıldığını gösteren ve ilgili kurumdan alınmış resmi yazı.
12- ST01 kodlu unvana başvuran hak sahipleri için çalışma belgesi (İlgili kurum tarafından onaylanmış)
13- 2018 KPSS sonuç belgesi.
14-Yarım kapak karton dosya. (1 adet)
15-Mavi renkli klasör. (1 adet)

 

BAŞVURU SONUÇLARI:

4B Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları
4B Sözleşmeli Eczacı Alimı Mülakat Listesi