4/D Sürekli İşçi (Güvenlik Görevlisi, Hastane Hizmetlisi) Kura Sonuçları ve Duyurusu

10.07.2020 tarihinde, 8 (sekiz) asıl ve asıl sayısı kadar yedek Güvenlik Görevlisi, 85 (seksen beş) Hastane Hizmetlisi ve asıl sayısı kadar yedekten oluşan Sürekli İşçi unvanı alımı için Trabzon 1. Noteri huzurunda yapılan kura neticesinde kurumumuz emrinde istihdama hak kazanan başvuru sahiplerinin, bu ilanın yayımlanma tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içerisinde (20.07.2020 günü saat 17.00’ye kadar) aşağıda belirtilen evrakları şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyenler ve yapılan incelemelerde müracaat şartlarını sağlamadığı veya evraklarında eksiklik/yanlış beyanlarının bulunduğu tespit edilen hak sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılarak, sırasıyla yedek listesindeki başvuru sahipleri değerlendirmeye alınacaktır.  

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5414.02 - Güvenlik Görevlisi Kura çekiliş sonuçlarını görmek için TIKLAYINIZ
5329.01 - Hastane Hizmetlisi Kura çekiliş sonuçlarını görmek için TIKLAYINIZ

İstenilen Belgeler:
1-Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş.)
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
3-Öğrenim Belgesi (E-Devlet, E-Okul Mezun Belgesi, aslı veya noterden onaylı sureti ile birlikte fotokopisi)
4-Sigorta Hizmet Dökümü (Daha önce sigortalı olarak çalışmış olanların, SGK İl Müdürlükleri veya E-Devlet üzerinden alacağı hizmet dökümü.)
5-Sabıka Beyan Formu (https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar adresinden temin edilebilir)
6-Sağlık Durumu Beyan Formu (https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar adresinden temin edilebilir)
7-İkametgâh Beyan Formu (https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar adresinden temin edilebilir)
8-Askerlik Durum Belgesi (Erkek, hak sahipleri için.)
9-Geçerli Özel Güvenlik Sertifikası (Güvenlik Görevlisi olarak istihdam edilecek olanlar.)
10- Yarım kapak karton dosya (1 adet)