Öğrencilerimizin Dikkatine

Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  tarafından  COVID-19  küresel  salgını dolayısıyla, 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olma kaydıyla;

- Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmesine ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,

- Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmelerine ya da kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanın görüşü alınarak üniversite yönetim kurulunca karar verilmesine,

- Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,

- Tez savunma ve yeterlik sınavlarının, denetlenebilir olma ve “kayıt altına alınmak şartıyla" video konferans gibi dijital imkanlar ile yapılabilmesine

karar verilmiştir.

İlgili yazı için tıklayınız