İçerik Yönetimi

Üniversitenin paydaşları tarafından talep edilen her türlü içeriğin tasarım ve metin yazımı sürecinin yönetimini üstlenmek,

Oluşturulacak kurumsal içeriklerin, Üniversitenin sahip olduğu maddi ve manevi kimlik unsurlarının göz önünde bulundurularak tasarlanması noktasında aktif bir rol almak,

Üniversite ile ilgili farklı platformlarda yer alması ve farklı mecralar aracılığıyla sunulması planlanan içeriklerin metin ve görselinin, bir bütün olarak tasarlanması noktasında üretici fikirler geliştirmek,

Kurumsal mecralarda yer alacak herhangi bir içerik ile ilgili bilginin toplanması, analiz edilmesi, işlenmesi ve görseli ile birlikte sunumu aşamalarında inisiyatif sahibi olmak,

Üniversitenin farklı mecralarındaki içerik akışının, ortak bir model çerçevesinde kayıt altına alınması, kontrol edilmesi ve nihai olarak yayınlanması sürecine destek olmak,

Kurumsal süreçte, yapılandırılmamış olan bilgi kaynaklarının, yapılandırılmış hale getirilmesi ve paylaşımının standartlaştırılması noktasında bir model oluşturmak,

İçeriğin kurumsal formatta orijinal bir biçimde tasarlanarak çeşitli yollarla kullanımını, yayımlanmasını ve tekrar kullanılabilir bilgi kaynağına dönüştürülmesini sağlamak,

Kurumsal içerik türleri ile yapılarının gerekli görüldüğü durumlarda nasıl yönetileceğine ilişkin bütüncül bir süreç tasarlamak.