Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Üniversitenin kurumsal itibarına ve değerlerinin tanıtımına yönelik stratejik iletişim faaliyetlerinin araştırma ve planlamasını gerçekleştirerek yürürlüğe konulmasını sağlamak ve değerlendirmek,

Üniversitenin akademik ve idari çalışanları ile bir bütün olarak onların, kurumsal kültüre aidiyetini pekiştirmek ve verimliliklerini artırmak amacıyla (motivasyonunu artıracak fikirler, sosyal etkinlik vb.) çalışmalar tasarlamak,

Üniversitenin gerek beşeri hedef kitlesi gerekse kurumsal paydaşlarına yönelik etkin bir iletişim stratejisi geliştirilmesine ve onlarla gerçekleştirilebilecek (konferans, panel, sempozyum vb.) organizasyonların yürütülmesine yardımcı olmak,

Üniversiteye gelen bilgi taleplerinin, ilgili birimlere yönlendirilmesi noktasında destek olmak,

Üniversitenin kimliğinin, kurum içinde ve dışında, hem çalışanlarına hem de topluma örnek teşkil edecek şekilde tasarlanmasına yönelik faaliyetler yürütmek,

Üniversitenin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak noktada buluşabileceği iş birliği olanaklarının takibine yardımcı olmak ve gelen talepleri değerlendirmeye almak,

Üniversitenin tanıtımına yönelik materyallerin tasarımı, dizgisi, basımı sürecinde etkin bir rol oynayarak bunların, talep eden kurumlara ulaştırılması noktasında yardımcı olmak,

Üniversitenin ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetlerine katılmak, talep eden kurumlara tanıtım gezisi düzenlenmesi veya onların bu amaçla ağırlanması sürecinde etkin bir rol oynamak.