Sayı 3

    


Altın Beşik Efsanesinin Yüce Ana Ekseninde Göstergebilimsel İncelenmesi

Aynur KOÇAK - Serdar GÜRÇAY

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 3/3, ss.1-16 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Büyük Tufan Mitleri ve Atra-Hasis

Fırat CANER

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 3/3, ss.17-26 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Bizans’ın Bağyurdu, Küçük Gökçeli ve Bakras Kalesi’ndeki Bazı Küçük Ölçekli Askeri Yönetim Bölgelerinin Toponomi ve Prosopografisi Üzerine Bir Çalışma

Pantelis CHARALAMPAKIS

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 3/3, ss.27-49 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Bizans Tarih Yazımında Örnek Bir Şehir Methiyesi: Kardinal Bessarion’un Trabzon’a Övgü’sü

Zeynep İNAN ALİYAZICIOĞLU

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 3/3, ss.51-68 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Sinop Baskınının Fransız Kamuoyuna Yansımaları ve Fransız Filosunun Karadeniz’e Girişi (1853-1854)

Eyyub ŞİMŞEK

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 3/3, ss.69-102 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Rusya’nın İstanbul’u Ele Geçirme Planında İlginç Bir Teklif: İdare-i Mahsusa Vapurlarını Satın Alma Önerisi

Şahin DOĞAN

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 3/3, ss.103-116 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Nahçıvanda Seramikçiliğin Gelişim Tarihinden

Toğrul HALİLOV

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 3/3, ss.117-128 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Çok Partili Hayata Geçişte Trabzon Basını (1945-1950)

Rahmi ÇİÇEK

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 3/3, ss.129-166 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster