Sayı 12

    


Afgan Göçmen Profili Üzerine Bir Araştırma: Trabzon Örneği

Cengiz ÖZGÜN

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 7/12, ss.1-17 (Araştırma Makalesi)​​​​

 pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Samsun Müzesi’nden Bir Grup Amphora

Akın TEMUR - Gözde YENİAY

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 7/12, ss.19-37 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


5 Yıldızlı Şehir Otellerinde Çalışan Aşçıların Karadeniz Mutfağı Üzerine Bilgileri ve Uygulama Düzeylerinin Belirlenmesi; Bursa Örneği

Berkay SEÇUK - Yılmaz SEÇİM

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 7/12, ss.39-58 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Bazı Seyyah ve Araştırmacıların Gümüşhane Şehrinin Kuruluşuyla İlgili İddialarına Dair Eleştiriler

Kemal SAYLAN

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 7/12, ss.59-74 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Osmanlı-Rus Savaşı’nda Romanya ve Kuzey Dobruca Sorunu (1877-1878)

İbrahim KAMİL - Emine ALPAY

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 7/12, ss.75-93 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


John F. Baddeley’in Ahıska’ya İlişkin Gözlemleri Üzerine Bir Değerlendirme

Ayşegül KUŞ - Gülbadi ALAN

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 7/12, ss.95-106 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Çorum Sancağında Salgın Hastalıklar (1894-1914)

Esat AKTAŞ

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 7/12, ss.107-123 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Bolu Sancağında Frengi (1912-1918)

Cemal SEZER

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 7/12, ss.125-139 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Amerikan Basınında Pontus Rum Propagandası (1914-1921)

Mehmet OKUR - Abdullah BERK

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 7/12, ss.141-157 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Moskova Büyükelçiliği Basın Müşavirliği Haber-Yorum Koleksiyonuna Göre Yeltsin Döneminde Türkiye-Rusya Federasyonu İlişkilerinde Karadeniz, 1992-2000

Ali BAŞARAN

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 7/12, ss.159-179 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster